Posts tagged ‘малка буква’

Казусът с Марин Льо/льо Пен

Франция се намира между двата тура на президентските избори, а българският правопис е в ситуация след промяната на едно правило, което засяга името на госпожа Льо Пен – претендентка за поста.

Когато се изписва само фамилията, няма колебания, тъй като и преди, и сега първата дума започва с главна буква:

Льо Пен, Дьо Гол, Да Винчи, Фон Нойман, Ван Бастен

Когато обаче льо, дьо, да, фон, ван са в средата на името, правописът вече има история. Според предишния официален правописен речник служебните думи – предлози, съюзи, членни форми – се пишат с малка буква (1), следователно:

Марин льо Пен, Шарл дьо Гол, Леонардо да Винчи, Джон фон Нойман, Марко ван Бастен

В последния меродавен правописен речник обаче правилото е променено и главните (съответно и малките) букви се предават според оригиналната форма на името (2). Мислех си, че по същество нещата си остават същите, когато имената се предават на български, но името Marine Le Pen ме изненада, защото в оригиналната му форма определителният член се пише с главна буква. И така, правилно е:

Marine Le Pen – Марин Льо Пен
Charles de Gaulle – Шарл дьо Гол
Leonardo da Vinci – Леонардо да Винчи
John von Neumann – Джон фон Нойман
Marco van Basten – Марко ван Бастен

Благодаря на Георги Рашев и Иван Конакчиев, които ми обърнаха внимание на казуса, както и на Екатерина Крумова за разясненията.

––––––––––––––––––––––––––
(1) Нов правописен речник на българския език. С., 2002, с. 71, т. 48.6, заб. 1.
(2) Официален правописен речник на българския език. С., 2012, с. 35, т. 32.1.

Advertisements

03.05.2017 at 8:49 Вашият коментар

Как да изписваме имената на политически партии?

1. Имената на политическите партии най-често се състоят от две и повече думи. Само първата от тях се пише с главна буква, а другите – с малка.

Българска социалистическа партия, Движение за права и свободи, Нова демокрация, Патриотичен фронт, Реформаторски блок

2. Ако името на партията съдържа друго собствено име, то се пише с главна буква.

Демократи за силна България, Единна Русия, Социалистическа партия на Сърбия

3. Ако пред собственото име на партията стои уточнение от типа движение, обединение, политическа партия, съюз, уточнението се пише с начална главна буква, а собственото име се огражда в кавички.

Движение “България на гражданите”, Движение “Гергьовден”, Политическа партия “Атака”, Политическо движение “Евророма”

4. Имената на някои партии се изписват почти само като абревиатура, т.е. като съкращение от началните букви на думите в пълното название. Те не се поставят в кавички.

ГЕРБ < Граждани за европейско развитие на България
АБВ < Алтернатива за българско възраждане
ДЕОС < Движение за европейско обединение и солидарност
СИРИЗА, от гр. ΣΥΡΙΖΑ < Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς

Правилно
Българска социалистическа партия
Български демократичен център
Български земеделски народен съюз
Движение “България на гражданите”
Движение за права и свободи
Демократи за силна България
Народна партия “Свобода и достойнство”
Патриотичен фронт
Политическа партия “Атака”
ПП ГЕРБ
Реформаторски блок

Грешно
Българска Социалистическа Партия
Български Демократичен Център
Български Земеделски Народен Съюз
Движение България на Гражданите
Движение за Права и Свободи
Демократи за Силна България
Народна Партия Свобода и Достойнство
Патриотичен Фронт
Политическа Партия Атака
ПП “ГЕРБ”
Реформаторски Блок

19.03.2015 at 17:48 Вашият коментар

Само в учтивата форма “вие” се пише с главна буква

След като разни манипулативни заглавия в разни сайтове успяха да убедят 3/4 от българския народ, че винаги и навсякъде трябва да се пише Вие, чувството за дълг заговори у мен и ето, седнах да пиша, за да разсея тази правописна заблуда.

Нека да го кажа просто и ясно, доколкото това е възможно при сегашната уредба на правописните правила: пише се Вие, Ви, Вас, Ваш, Ваша, Ваше, Ваши (с главна буква) само когато използваме учтивата форма. Във всички останали случаи се пише: вие, ви, вас, ваш, ваша, ваше, ваши (с малка буква).

Трудното идва, когато трябва да направим разграничение между учтивото Вие и обикновеното вие. (Моля колегите, които определят правописните норми, ако четат този текст, да си вземат бележка и да попълнят пропуска в следващото издание на правописния речник.) Кога се употребява учтивата форма и кога – обикновената? Първата се използва в официална речева ситуация – в служебна кореспонденция, в писма до и от институции (например министерства, банки, общински администрации), покани и др.под. Важно е да се отбележи, че проблемните думи се пишат с главна буква, когато се отнасят и за едно, и за много лица:

Уважаеми г-н Драганов, разглеждането на Вашето искане ще започне веднага след получаването на банковия превод.
Уважаеми госпожи и господа, изпращам Ви офертата за пътуването до Виена.

Когато общуваме писмено с приятели, познати, роднини, естествено, го правим непринудено, неофициално и изписваме местоименията с малки букви.

Общуването в интернет обаче (и не само там) често ни поставя в гранични ситуации. Как да се обръщаме към потребителите на сайта (ако поддържаме такъв), как да се отнасяме към хората, с които контактуваме във Facebook например? Те Вие ли са, или пък вие?

В първия случай бих препоръчала вие. Защо? Нали не искате да създавате дистанция между сайта и потребителите му? Всяко Вие отчуждава, малко или много. И не, вие не означава, че не уважавате достатъчно аудиторията си. Разбира се, и тук може да има изключения – например ако сайтът е онлайн магазин за луксозни стоки и се предполага, че неговата изтънчена потенциална клиентела трудно би възприела простосмъртното вие.

Във втория случай двоумение може да има, когато пишете във Facebook и се обръщате към повече хора. По-естествено е да се употребява вие, защото поначало Facebook предполага неформално общуване. Ако обаче искате да се дистанцирате от определен човек или група от хора, заложете на Вие.

Накрая ми се иска да апелирам към всички онези автори на текстове, които, манипулирайки думите на интервюирания, са сътворили заглавия от типа От днес пишем “Вие” само с главна буква. Надявам се да имат достатъчно чувство за отговорност и възможност да редактират въпросните заглавия, за да поправят поне отчасти нанесените вреди на правописа.

20.08.2014 at 9:07 8 Коментари

“Фейсбук” и главната буква

Признавам, че някои неща в българския правопис не са ми ясни. Но в повечето случаи съм сигурна в познанията и в преценката си и така понякога се оказвам в неведение за новите постановки в тази област. Обърнаха ми внимание, че в словника на “Официален правописен речник на българския език” (2012 г.) присъства думата фейсбук, изписана точно така – с малка буква.

Не ми беше хрумвало, че е възможно името на най-голямата социална мрежа да се напише с малка буква. Затова изобщо не съм проверявала в словника (списъка с думи, основната част на речника) – в него по принцип не се включват собствени имена. Излиза, че фейсбук не е собствено име или поне че може да се употребява и като съществително собствено, и като съществително нарицателно.

 Действително, в изрази като Видях една снимка във фейсбука ти; Само новогодишни картички има във фейсбука ми думата означава съответно ’личен профил във Фейсбук’ и ’потокът от новини във Фейсбук’ (ако се сетите за по-добър превод на newsfeed, кажете). Тези употреби са твърде нови и аз се осмелявам да си мисля, че още не са напълно лексикализирани – поне не в такава степен, че да влязат в правописния речник като съществителни нарицателни.

За мен Фейсбук си остава преди всичко собствено име на социална мрежа, съпоставимо с Туитър, Google+, LinkedIn, ВКонтакте.

А вие как тълкувате присъствието на фейсбук в словника на правописния речник и как изобщо пишете тази дума?

07.01.2014 at 14:16 18 Коментари

За Конституцията/конституцията

В качеството си на основен закон на държавата, конституцията заслужава подобаващо внимание. Днес ще го отдадем чрез правописа. В кои случаи тази дума се пише с главна буква и в кои – с малка?

Когато се говори изобщо за конституция, думата представлява съществително нарицателно име и се изписва с малка буква:

Според Джон Лок конституцията е вид договор между държавата и гражданите…
Търновската конституция е първата българска конституция.

Когато означава конкретна конституция, нейното название се изписва с начална главна буква, тъй като представлява съществително собствено име. Ако съставното име съдържа други собствени имена, те запазват главната си буква:

Член 30 от Конституцията на Република България гласи…
На 16 април 1979 г. е приета Търновската конституция.
Според Конституцията на САЩ всички щати са равни и никой от тях не може…

Възможно е названието да не е дадено в оригиналната си форма, а да е съкратено или перифразирано. Тогава то също се пише с главна буква:

Член 30 от Конституцията гласи…
Член 30 от Българската конституция гласи…
Според Американската конституция всички щати са равни и никой от тях не може…

19.03.2013 at 8:02 10 Коментари

Коректни ли сме, когато сме учтиви? (2)

Два са основните проблеми при коректната употреба на учтивите форми в българския език. Единия – за съгласуването на причастията и прилагателните – вече разгледах в предишната статия. Идва ред на другия – употребата на главни букви. Самото ѝ регламентиране е такова, че създава трудности при практическото приложение на правилата.

Continue Reading 06.01.2011 at 9:31 6 Коментари

Свети Валентин и главната буква

Наскоро участвах в една дискусия за правописа на думата свети. Проблемът беше дали буквата е главна, или малка. Според “Нов правописен речник на българския език” (2002 г.)  свети се пише с малка буква, с изключение на определени словосъчетания: Света Дева, Свети Дух, Света Троица. Ако има синтактични основания, например начало на изречение или първа позиция в несъщинско собствено име, тогава, разбира се, буквата също е главна: Той почита с особено уважение свети Никола Софийски (но: църква “Свети Георги”) (стр. 33–34).

Днешният ден е добър повод да се направи още едно допълнение към това правило. Получих от дъщеря си картичка, която започваше с “Честит свети Валентин!”. Тя най-прилежно ме беше попитала с каква буква се пише свети Валентин и аз най-отговорно ѝ бях казала и обяснила, че е с малка. Обаче не е съвсем така!

Ако с това словосъчетание означаваме Деня на влюбените, е редно думата свети да се изпише с главна буква. В случай че говорим за личността на свети Валентин, буквата е малка. Ето три примера за онагледяване:

Честит Свети Валентин!
Довечера ще отбележим подобаващо Свети Валентин.
Имаш ли представа кога е живял свети Валентин?

14.02.2010 at 11:27 2 Коментари


Как се пише?

Категории

Блогът е включен в

Блогосфера
Информ@Лично

Въведете своя имейл адрес в полето долу и натиснете бутона, за да се абонирате за публикациите в блога.

Join 391 other followers

Лиценз

Creative Commons License
Всички публикации в блога са под лиценза Криейтив Комънс: признание–некомерсиално–без производни произведения 2.5 България

Суха статистика

  • 910,278 посещения