Кога се пише запетая?

31.03.2016 at 7:16 19 Коментари

В предговора на правописния речник отговорът на този въпрос във вид на правила заема 10 страници. Случвало се е да ми го зададат и аз да се чудя как да отговоря.

Мисля, че би имало полза от концептуален отговор на въпроса, така да се каже, защото принципните положения в българската пунктуация си остават достояние на специалистите.

1. Запетая в сложното изречение.

Според мен основните пунктуационни грешки се допускат именно в сложното изречение. Затова започвам с него. Също и защото то е благодатна почва за запетаите.

1.1. Първо ще припомня какво е сложно изречение. Сложно е всяко изречение, в което има две или повече сказуеми. Още по-просто казано – в което има два или повече глагола.

Колкото глагола има в едно сложно изречение, от толкова прости се състои.

За да поставяте правилно запетаите, трябва да умеете да разделяте сложното изречение на прости, като групирате смислово думите около всеки глагол (сказуемо). Всеки смислов сегмент от сложното изречение, групиран около глагол, представлява просто изречение. Ето един пример:

Аз обясних правилото, ║ те ме разбраха, ║ след което веднага го приложиха.

1.2. Ако трябва да запомните едно нещо от тази публикация, нека е следното: принципът е, че запетаите в сложното изречение се поставят на границата между всеки две прости изречения в него.

И още едно пояснение, което би трябвало да запомните: пред думите че, но, когато, който, ако и т.н. се поставят запетаи не заради самите думи, а защото обикновено те се оказват на границата между две прости изречения. Природата на тези думи е такава – те са съюзи и ни служат, за да съюзяваме простите изречения в сложно изречение.

1.3. Тъй като доста пишещи българи свързват запетаите с определени думи, а не със структурата на изречението (в случая разбирай деленето на сложното изречение на прости), те смятат, че щом в изречението има който/която/което/които, трябва да напишат запетая пред думата. Е, невинаги. В горния пример запетаята не е пред което, а се измества с една дума, защото след което е сложен съюз (състои се от две думи), а запетаята не може да минава през него. Тя стои пред целия съюз.

Още два примера, в които към простия съюз са се присламчили и други думи, затова запетаята трябва да се измести по-вляво:

Свазилендският крал си поръча реактивен самолет за 45 млн. долара, въпреки че кралството му е затънало в дългове.

След 1950 г. са построени много от съществуващите и днес хотели, собствеността на които обаче се сменя многократно.

1.4. От основния принцип за поставяне на запетаи в сложното изречение (т. 1.2) има множество изключения, разбира се. Какъв принцип би бил той, ако е последователно прокаран? Изключенията са представени в отделни статии в Как се пише?, към които давам линк. Тук не представям изключенията изчерпателно.

И така, на границата между две прости изречения в сложното не се поставя запетая, когато са свързани със:

1.4.1. Съюза и.

1.4.2. Съюза или.

1.4.3. Съюза да.

1.4.4. С въпросителна дума (дали, кой, какъв, кога, къде, как, защо и др.).

1.4.5. Със съчетание от уточняваща дума (само, единствено, едва, чак, именно, точно и др.) и съюз (когато, където, докато, ако, защото и др.):

Мачът ще се отложи само ако вали проливен дъжд.
Гостите подраниха ║ и дойдоха
точно когато си простирах прането.

1.4.6. Със съчетание от частицата не и съюз:

Тръгнах с джипа към пожара не за да ставам герой, а за да помогна.
Някои от училищата и детските градини се строят
не където има нужда, а където има място.

2. Запетая в простото изречение.

Припомням, че просто изречение е това, в което има само едно сказуемо (глагол). Макар да е просто, може да има доволно сложни казуси, в които да се чудиш има ли запетая, или няма.

2.1. В простото изречение има различни вметнати части.

2.1.1. При част от тях се пишат запетаи.

2.1.2. При друга част не се пишат запетаи.

2.2. В простото изречение има обособени части, които по принцип се отделят със запетая. По този проблем не съм писала специално, но давам линк към правила и обяснения, които ще ви послужат – т. 1.3; 1.5; 12.

2.3. В простото изречение има еднородни части. Пунктуацията им и до днес ми създава проблеми. Затова предпочитам да обвързвам поставянето на запетая с изброяването на отделни еднородни елементи, а не със синтактичната категория еднородни части.

В нашата поликлиника работят лекари с различни специалности: педиатри, пулмолози, невролози, кардиолози, алерголози и др.
Досега не беше срещала толкова елегантен, красив, магнетичен и интелигентен мъж.

Оставам с надеждата, че съм написала ясна, систематизирана, полезна статия.

Advertisements

Entry filed under: Език мой – приятел мой, Някакви такива, Пунктуация. Tags: , , .

Какво бележим с буквите Ю и Я Как се преизказва минало неопределено време?

19 Коментари Add your own

 • 1. plampetkov  |  04.04.2018 в 10:45

  Здравейте, Павлина! Бихте ли ми казали как са запетаите в следното изречение:

  „В деня преди Голямата работа да посегне на новобранката, партньорите му от Ориента бяха в бара.“?

  Отговор
  • 2. Павлина  |  04.04.2018 в 10:53

   Здравейте,
   Пунктуацията е правилна. Моля да имате предвид, че отговарям на два въпроса седмично, зададени от един човек. Предупреждението е в началото на Езикови питанки.

   Отговор
   • 3. plampetkov  |  05.04.2018 в 18:11

    Благодаря и весели празници! Ще имам предвид забележката. Едва ли много хора я виждат обаче.

    Отговор
  • 4. Павлина  |  18.04.2018 в 10:06

   Пред преди трябва да се постави запетая, защото там започва подчиненото изречение, което е разположено между частите на главното изречение.

   Отговор
 • 5. plampetkov  |  31.03.2018 в 14:34

  Здравейте, Павлина! Бих искал да Ви попитам, поставя ли се запетая преди израза „малко преди да“? Въпросът е „малко“ и „много“ уточняващи думи ли са?

  Ето примерно изречение:

  Видял си и кой е влязъл, малко преди това да се случи.

  Отговор
  • 6. Павлина  |  31.03.2018 в 18:03

   Здравейте,
   В случая трябва да се постави, за да затвори простото изречение кой е влязъл, поясняващо предходното просто изречение. Ако изречението беше Видял си човека малко преди това да се случи, тогава запетая не се поставя заради уточняващата дума.

   Отговор
   • 7. plampetkov  |  02.04.2018 в 19:54

    Може би е трябвало да уточня, че не „виждането“ е малко по-рано, а „влизането“ е „малко преди това да се случи“.

    Отговор
    • 8. Павлина  |  03.04.2018 в 6:56

     В такъв случай не трябва да се поставя запетая. Тук обаче изпадаме в едни умозрителни разсъждения и се надявам, че от контекста е ясно това, което се е случило, преди кое се е случило. На запетаята не може да се разчита.

     Отговор
 • 9. Маги С.  |  06.12.2017 в 17:28

  Колкото глагола има в едно сложно изречение, от толкова прости се състои.? Колкото сказуеми има, толкова са простите изречения в сложното.
  Едно“обещавам“ работа не върши.
  Има два глагола обещавам и не върши. Но … единият е подлог.
  Трябва да мога да чета бързо.
  Има три глагола, но те назовават едно действие, значи има едно сказуемо, изречението е просто.
  Искам да мога да чета бързо.
  Пак има три глагола, но те назовават две действия, значи има 2 сказуеми, изречението е сложно.
  Трябва да бъда упорит.
  Сказуемото е … цялото изречение :)
  Колкото до запетаи пред, след и т.н., по-добре развийте усет за запетаята, отколкото …. 1) Имате ли пауза и полудъх на това място? 2) На това място има ли граница между смислови части на изречението? 3) Правило или изключение от него, което знаете (и се сетите :)? Та …. ако поне две от трите основания са ЗА, слагате запетая; ако поне две от трите са НЕ, не слагате;
  Човекът на когото разчитаха не дойде.
  1) Пауза и полудъх има след човекът и след разчитаха – на две места +;
  2) Първата смислова част е човекът, втората – на когото разчитаха, третата – не дойде. на тези две места има граници между смислови части, значи също +;
  3) Подчиненото изречение е „пъхнато“ в главното – от двете страни има ограждащи запетаи – значи пак +;
  Тук и трите са ЗА, значи запетаи след човекът и след разчитаха.
  Човекът , на когото разчитаха , не дойде.

  Отговор
  • 10. Флора  |  07.12.2017 в 9:21

   1) и 2) на моменти издишат. Особено това с „полудъха“. От опит казвам :)
   Затова се търсят и изучават главни, подчинени изречения по видове, вметнати, обособени части и т.н.

   Отговор
 • 11. Олег  |  26.07.2017 в 19:31

  Благодаря много Павлина! Най-после „нещата“ си дойдоха на местата.

  Отговор
 • 12. kolio  |  15.06.2017 в 14:26

  Как е правилно да св пише „интересен факт ,е че….“ или „интересен факт е ,че….“

  Отговор
  • 13. Павлина  |  16.06.2017 в 20:17

   Второто е правилно, но интервалът трябва да е след запетаята, а не пред нея:
   интересен факт е, че…

   Отговор
 • 14. Dimitar Tsankov  |  13.05.2017 в 16:23

  Не е истина , как липсват , безсмъртните хора – така ли е правилно ?

  Отговор
 • 16. Флора  |  10.01.2017 в 13:45

  Привет!
  Нали не се пише запетая при „и че“.
  Мисля, че не е много добро като конструкция, но все пак.
  Например:
  Те продължават да се чувстват несигурни, което означава и че не са склонни да рискуват.

  Отговор
 • 18. Мирчева  |  26.04.2016 в 14:18

  Много хубава и полезна статия! Така би следвало да се пише в учебника за 7 клас.

  Отговор
 • 19. Сико  |  12.04.2016 в 0:06

  Определено се абонирах за Вашия блог и при удачна възможност изчитам публикациите назад. Няма по-приятно четиво (с чаша вкусно кафе в ръката)!

  Отговор

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Как се пише?

Категории

Блогът е включен в

Блогосфера

Въведете своя имейл адрес в полето долу и натиснете бутона, за да се абонирате за публикациите в блога.

Join 411 other followers

Лиценз

Creative Commons License
Всички публикации в блога са под лиценза Криейтив Комънс: признание–некомерсиално–без производни произведения 2.5 България

Суха статистика

 • 1,098,087 посещения

%d bloggers like this: