Диахронично* (22). Другата същност на частицата “не”

06.11.2014 at 14:01 14 коментара

Всички знаем, че частицата не служи за отрицание. Но не само. Проблемът, който стои в основата на тази публикация, отдавна отлежава в моя блог.

Въпрос от Хорацио
Задръжте бутона натиснат, докато не се появи съобщението.
Задръжте бутона натиснат, докато се появи съобщението.

Ще изляза, освен ако той не дойде навреме.
Ще изляза, освен ако той дойде навреме.

Идеята е, че потребителят на системата трябва да държи бутона натиснат и да го пусне чак когато на екрана се появи съответното съобщение. Въпросът ми е: Кой вариант на изречението е по-правилен? Каква е граматическата категория и функцията на това не? Струва ми се, че това не е не като отрицателна частица, защото докато не се появи съобщението/освен ако той не дойде навреме не са отрицателни по смисъл.

Ето и няколко други примера:

Ще купя кроасани, освен ако не искаш нещо друго.
Ще купя кроасани, освен ако искаш нещо друго.

Ще седиш на масата, докато не си изядеш всичко.
Ще седиш на масата, докато си изядеш всичко.

Моят отговор
След като българските преводачи в европейските институции ми поставиха въпроса ребром, нямаше как – трябваше все пак да кажа какво мисля. Казусът беше разгледан на семинара в Люксембург (29.09.2014 г.).

1. Явно ключът за разрешаването на проблема е функцията на частицата не в подчинените изречения. Смисълът на изреченията не се променя, след като изключим частицата, значи тя не отрича изпълнението на действието, означено с глагола.

2. Защо тогава я употребяваме? Частицата не е не само отрицателна, може да служи и за усилване, подчертаване, изтъкване:

Не ти ли помогнах достатъчно вече?
Голямото зло е, че стотици хиляди, ако не и милиони българи, живеят в един свят от криви огледала.

3. Подобна е ролята на не и в нашите два случая, но тук имаме и един много стар модел, по-точно стари модели на сложни съюзи, които са съдържали тези частици: АШТЕ НЕ, АШТЕ ДА НЕ, ДАЖЕ НЕ, ПРѢЖДЕ ДАЖЕ НЕ.

Ето едно изречение от старобългарския текст Пандектите на Антиох в превод на съвременен български (в скоби е старобългарското съответствие):

Който хули ближния си при каквото и да е прегрешение… ще изпадне в същия грях, освен ако не помоли (АШТЕ НЕ… ОУМОЛИТЪ) Бога, като се покае и изповяда греха си.

И един евангелски стих:

… тая нощ, преди още петел да пропее (ПРѢЖДЕ ДАЖЕ… НЕ ВЪЗГЛАСИТЪ), три пъти ще се отречеш от Мене. (Мат 26:34)

Но е възможен и друг превод от старобългарски:

… тая нощ, докато още петел НЕ е пропял, три пъти ще се отречеш от Мене.

4. Моделът е доста устойчив и до днес. Частицата не подчертава, изтъква, набляга на действието в подчиненото изречение като условие за извършване на действието в главното. Подчиненото изречение с освен ако (не) е за изключване (при наличието на това условие действието в главното се изключва), а с докато не формално е за време, но фактически е за условие.

Според мен всеки би трябвало да се чувства свободен да употреби или да не употреби не – в зависимост от личните си предпочитания.

____________
* От диахрония (гр.) – проследяване на явленията, най-често езиковите, в тяхната историческа последователност.

Диахронично (19). Кое е общото между земетресенията, трусовете, стряскането и… конския тръс?
Диахронично (20). Добър вечер/добра вечер
Диахронично (21). Господине, госпожо, госпожице

Entry filed under: Език мой – приятел мой, История на българския език, Синтаксис. Tags: , .

Руло, роле, рулце У дома ли шари домошарят?

14 коментара Add your own

 • 1. Димитър  |  28.12.2015 в 22:13

  Павлина, моля Ви за още едно ВАЖНО уточнение… :)

  Написаното от Вас – „Явно ключът за разрешаването на проблема е функцията на частицата „не“ в подчинените изречения. Смисълът на изреченията не се променя, след като изключим частицата, значи тя не отрича изпълнението на действието, означено с глагола.“ – се отнася за частицата „не“ в изразите „докато не“ и „освен ако не“, нали,
  или
  написаното от Вас – „Явно ключът за разрешаването на проблема е функцията на частицата „не“ в подчинените изречения. Смисълът на изреченията не се променя, след като изключим частицата, значи тя не отрича изпълнението на действието, означено с глагола.“ – се отнася за всички случаи на употреба на частицата „не“ в българския език ???????

  Моля Ви, обяснете ясно кога частицата „не“ служи за отрицание и кога частицата „не“ служи за нещо друго и за какво точно друго нещо служи частицата „не“…
  БЛАГОДАРЯ :) Весели Празници!

  Отговор
  • 2. Павлина  |  30.12.2015 в 21:09

   Това, че не се променя смисълът на изреченията, след като се изключи частицата не, важи за изречения, които съдържат съчетанията докато не, освен ако не, а не изобщо за изреченията, съдържащи не.

   На втория въпрос не мога да отговоря, защото не съм се занимавала обстойно с това. Основно, разбира се, частицата не служи за отрицание. В точка 4 съм посочила за какво служи тя в разгледаните в статията случаи.

   Отговор
   • 3. Fi La  |  10.08.2016 в 17:29

    Отрицание си е, но е остатък съкращение от по-дълга фраза, за която се предполага, че се досещаме от съкращението. При трансформациите на първоначалното се получава и нагаждане на глаголната форма. Общо взето тази трансформация не е по правилата на езика но веднъж установила се става призната и в същото време странна и затова възникват странни теории за обяснението на строежа й. А то трансформационното обяснение е много по-логично. Ето как се е стигнало до ,,Задръжте бутона натиснат, докато не се появи съобщението“:

    ,,Задръжте бутона натиснат, докато не се появи съобщението.“
    идва от:
    ,,Задръжте бутона натиснат, докато (все още) не се (е) появи(ло) съобщението. [тук ,,докато“ има смисъл за продължителност във времето определена с условието, че тя все си продължава докото е изпълнено съответното условие ,,(все) още не се е появило съобщението“.

    Интересното е, че ,,докато“ може да бъде последвано от условие валидно в продължанащ период ии се има предвид ,,докато е в сила това условие“. ,Обаче ,,докато“ може да бъде последвоно и от условие, което предстои да се случи/сбъдне, и тогава всъщност ,,докато“ означава ,,до когато“ т.е. ,,до когато се случи/сбъдне това условие“ т.е. ,,докато е в сила неслучването/несбъдването на това услови“ т.е. ,,докато (все още) не се (е) случи(ло) тоав условие“. Така става много ясно защо с отпадането на ,,не“ от съкращението не се променя смисъла на изречението – защото едновременно с махането на ,,не“ оставащото ,,докато“ променя смисъла си от ,,докато е в сила условието“ на ,,до когато се случи/сбъдне условието“. Съответно
    ,,Задръжте бутона натиснат, докато се появи съобщението.“
    означава
    ,,Задръжте бутона натиснат, до к(ог)ато се появи съобщението.“

    Ефекта на еднакъв смисъл се дължи на още едно съкращение: от ,,до к(ог)ато“ се съкращава до ,,докато“, което обаче има друг смисъл в сравнение с пъвоначалното ,,докато“.
    .
    така че:

    ,,докато условието А“

    означава

    ,,докато условието А“

    което означава

    ,,през времето докато (е в сила) Условието А“
    т.е.
    ,,през времето докато не се е събднало условието не-А“
    т.е.
    ,,през времето до (момента) к(ог)ато се сбъдне условието не-А“
    т.е.
    ,,през времето док(ог)ато (се сбъдне) условието не-А“
    т.е.
    ,,през времето докато (настъпи) условието не-А“
    т.е.
    ,,докато (настъпи) условието не-А“
    т.е
    ,докато (настъпи) не-А“
    т.е.
    ,докато не-А“

    Така, че,когото отпадне ,,не“ същевременно ,,докато“ не-А променя смисъла си от

    ,,докато е в сила условието“ не-А

    на

    ,,докато (т.е. докогато) настъпи условието“ А

    Двойната промяна – отпадането на ,,не“ и смяната на смисъла на ,,докато“ са причената цялото изречение да запази смисъла си !!! и причината не е в някакъв особен статут на особено ,,не“ !!!

    Отговор
    • 4. Емил  |  01.09.2016 в 12:52

     Да, правилно!

     Все пак има смислов проблем:
     В подобни изречения като например: „Пуснете бутона след 2 минути, освен ако не се появи съобщението“ човек не може да е сигурен дали смисълът на това е противоположен или идентичен с „Пуснете бутона след 2 минути, освен ако се появи съобщението“, т.е. дали при появата на съобщението трябва бутонът да се пусне или не, не става ясно, тъй като не знаем дали инструктиращият би премахнал ненужното отрицание в противоположната инструкция или той не го премахва в настоящата.

     Отговор
 • 5. Dimitar  |  10.02.2015 в 11:26

  Моля Ви да уточните нещо. Първото изречение на статията Ви е: „Всички знаем, че частицата не служи за отрицание“, където „не“ е написано с курсив(наклонена).
  Но аз леко се обърках дали с курсив обозначавате частицата „не“ и казвате, че тя служи за отрицание или искате да кажете че частицата „не“ НЕ СЛУЖИ за отрицание
  ?!? :( ?!?

  Отговор
  • 6. Павлина  |  10.02.2015 в 12:22

   В курсив са написани именно думите като езикови единици, за да се разграничат от останалия текст; също и думите и изразите, които се дават като примери. Такава е практиката в публикациите в областта на езикознанието. В случая това е частицата не. Личи и от текста по-долу. Не съм подозирала, че може да настъпи объркване, защото всички знаем, че с не отричаме. Как може да твърдя, че частицата не служи за отрицание?

   Отговор
   • 7. Dimitar  |  10.02.2015 в 13:51

    Значи, правилно ли разбрах, че с първото Ви изречение в тази Ви статия Вие искате да кажете, че всички хора знаем, че частицата „не“ служи за отрицание

    Отговор
   • 8. Dimitar  |  10.02.2015 в 16:21

    :)
    Значи, правилно ли разбрах, че с първото Ви изречение в тази Ви статия Вие искате да кажете, че всички хора знаем, че частицата „не“ служи за отрицание ?

    Отговор
 • 10. Georgi Georgiev  |  01.02.2015 в 11:19

  Друго обяснение, което ми хрумва за употребата на „не“ в посочените в публикацията примери е, че частицата е в процес на граматикализация, при който става част от сложен съюз. Това ще обясни загубата на семантични компоненти, както и паралелната употреба с примери, в които „не“ не присъства.

  Колкото до употребата на „не“ в „или не е наполовина пълна“, бих могъл да си го обясня като дискурсен маркер, с който единият участник в комуникативната ситуация търси съгласието на другия, като същевременно изказва собствените си съмнения относно истинността на съждението.

  Със сигурност обаче не съм правил тестове, така че не мога да говоря уверено по въпроса. Интересна тема. Благодаря за текста Ви и дискусията към него.

  Отговор
 • 11. Sah War  |  22.12.2014 в 20:41

  Определено в българския език се употребява масово „не“ в доста повече случаи от просто отрицание. Тази употреба ми се струва книжовно правилната, докато без „не“ в тези случаи нещата звучат все едно са на чужд език…

  Отговор
 • 12. Yulian Trichkov  |  06.11.2014 в 21:29

  А прилича ли малко… Или – а не прилича ли малко :-) на въпроса дали чашата е наполовина празна или наполовина пълна? Или дали е наполовина пълна или не е наполовина пълна и дали е наполовина празна или не е наполовина празна? :-)

  Отговор
  • 13. Павлина  |  09.11.2014 в 15:33

   На мен ми прилича. За съжаление, тези неотрицателни употреби на отрицателната частица не са изследвани. Доста нюанси има там.

   Отговор
 • 14. vladislavviolinov  |  06.11.2014 в 19:30

  Много, МНОГО хубава статия по въпрос, който отдавна ме вълнува. Благодаря!

  Отговор

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Как се пише?

Категории

Блогът е включен в

Блогосфера

Въведете своя имейл адрес в полето долу и натиснете бутона, за да се абонирате за публикациите в блога.

Join 489 other followers

Лиценз

Creative Commons License
Всички публикации в блога са под лиценза Криейтив Комънс: признание–некомерсиално–без производни произведения 2.5 България

Суха статистика

 • 1 620 055 посещения

%d блогъра харесват това: