Запетаи при като

08.04.2010 at 11:45 51 Коментари

Преди седмица-две в медиите се коментираше усилено поръчковото писане. Аз изобщо не се срамувам да си призная, че съм поръчков автор – последните ми публикации по езикови въпроси са написани по заявка. ;) Ето поредната.

Въпрос от Judy
Би ли ми обяснила нещо повече за пунктуацията при участието на думата като?

Моят отговор
Ще се опитам да обхвана най-често срещаните конструкции с думата като и да обясня кога и къде се поставят или не се поставят запетаи. Постарала съм се да подбера автентични примери от интернет за илюстрация на правилата. На някои места съм съкратила изреченията. Предупреждавам, че статията е скучна. Може би защото правилата не са особено интересни.

1. Подчинени изречения, въведени със съюза като.
Това са различни по вид подчинени обстоятелствени изречения – за начин, време, причина, условие, сравнение, но на практика видът им няма значение за пунктуацията.

а) Когато подчиненото изречение следва главното, пред съюза като се поставя запетая:
Заявлението се подава лично, като се представя задължително лична карта.

б) Ако подчиненото изречение е вмъкнато в главното, запетаи се поставят в началото и в края на подчиненото изречение:
Човекът, като не се учи и не работи, започва гибелно да уврежда мозъка си.
В този пример всъщност има две подчинени изречения, свързани със съюза и.

в) Ако подчиненото изречение предшества главното, в края на подчиненото се пише запетая:
Като тръгна да го инсталираш, поиска ли ти достъп до интернет?
Като започне да глъхне, отвърташ винта на първа клапа от половин оборот до 1,5 оборота.

г) Думата като може да е част от сложен съюз: щом като, тъй като, след като, освен като. Всички правила, посочени по-горе, важат и тук, само че запетаята се поставя пред целия съюз. Логиката е следната. При подчинените изречения изобщо, а не само при тези, които са въведени с като, запетаите се поставят не пред определени думи (съюзи), а на границата между главното и подчиненото изречение.
Насред Париж група търпеливи крадци успешно обраха банка, след като прокопаха тунел.

д) Ако пред съюза като стои уточняваща дума, например едва, винаги, чак, само, отрицателната частица не или съюзът и, запетая не се поставя. Същото изключение от правилата важи и за сложните съюзи.
Истинското приятелство е като здравето – оценяваш го едва като го загубиш.
Забива винаги след като се рестартира след 15-секундния таймер.
Бих изкарвал допълнителни пари
и като работя в някоя банка или библиотека.
Името на Ана Никол нашумя
не след като стана момиче на 1993 година в сп. “Плейбой”, а когато сключи брак с доста по-възрастен от нея милиардер.

Изключение обаче се прави само за “отварящата” запетая; “затварящата” трябва да се пише:
Едва като купих тази прахосмукачка, осъзнах колко съм се мъчила с предишната.

е) Ако съюзът като е предшестван от друг съюз, между двата съюза се поставя запетая:
Не реви, защото, като извадя меча, ще стане лошо.

Изключение се прави, ако първият съюз е едносричен и няма собствено ударение:
Дори малко се върнахме, но като видяхме, че няма друг път, си продължихме през селата.

2. Освен съюз, като е предлог и частица, които се употребяват в изрази за сравнение и уточнение.

а) Ако конструкцията не е синтактично усложнена, запетаи не се поставят:
Задачата на интерпретацията като терапевтичен метод е да помогне на пациента да направи връзка между случващото се тук и сега в отношенията с терапевта и миналия опит на пациента.

б) В доста случаи се създават условия за отграничаване на конструкцията с като от останалата част на изречението, т.е. тя се превръща в обособена част и трябва да се огради със запетаи.
Блогът, като част от социалните медии, е вид уеб сайт, който съдържа най-често лични мисли и предлага новини по актуални и всевъзможни теми.
Някои държави,
като Словакия и България, обмислят да отворят отново свои ядрени реактори.

Тук трябва много да се внимава дали наистина има основания за обособяването на конструкцията (и за поставянето на запетаи съответно), или тя е неразделна, задължителна част от изречението. Това може да се провери, като изразът се изключи от изречението. Ако то звучи съвсем нормално, значи конструкцията представлява обособена част. В последния пример съвсем спокойно можем да изключим като Словакия и България, защото Някои държави обмислят да отворят отново свои ядрени реактори представлява пълноценно изречение. Следователно конструкцията е обособена част. Същата “процедура” може да се приложи и при предпоследния пример – резултатът ще бъде идентичен.

Ако обаче изречението става смислово недостатъчно и граматически неиздържано, изразът не е обособена част и не се огражда със запетаи:
Държави като Словакия и България обмислят да отворят отново свои ядрени реактори.
Пробваме да изключим като Словакия и България и получаваме изречение, в което явно нещо липсва: Държави обмислят да отворят отново свои ядрени реактори. Следователно конструкцията не може да се обособи и не се огражда със запетаи.

в) Както при всички обособени части, така и при конструкциите с като могат да се използват тирета вместо запетаи, но те са сигнал за по-силно отграничаване и подчертаване на израза, затова към тях се прибягва по-рядко:
Блогът – като част от социалните медии – е вид уеб сайт, който съдържа най-често лични мисли и предлага новини по актуални и всевъзможни теми.

Пунктуацията при конструкции с думата като (включително и често срещани грешки) е разгледана също в статията на Цв. Димитрова “Двуличното като”, публикувана в сп. Български език, 2009, № 3, 149–151.

През последните години наблюдавам някои неуместни (според мен) употреби на думата като, но тъй като те нямат отношение към пунктуацията, вероятно ще ги разгледам в друга публикация. Тази си остава изцяло утилитарна. :)

Advertisements

Entry filed under: Език мой – приятел мой, Пунктуация. Tags: , , , , , .

Похвално, Пето РПУ! Диалози (8)

51 Коментари Add your own

 • 1. Сърнела Воденичарова  |  14.12.2017 в 20:23

  И аз ползвам блога често. :) Благодаря, Павлина, за труда!

  Отговор
 • 2. Нети  |  31.01.2015 в 17:33

  Здравейте, искам да попитам трябва ли да се редактира пунктуацията в следните изречения:

  1. Като всяко взаимоотношение то е вълнуващо и пълно с нови преживявания.

  Следващото не е свързано с „като“:

  2. Организацията се стреми да създаде единство между работниците и въпреки различията в способностите и талантите на всеки един от тях, да изгради семейна атмосфера на приемане и разбиране.

  Благодаря Ви!

  Отговор
  • 3. Павлина  |  02.02.2015 в 8:43

   Здравейте!
   1. Обособена част, следователно трябва да се постави запетая след взаимоотношение.
   2. въпреки различията в способностите и талантите на всеки един от тях може да се обособи, може и да не се обособи – зависи от желанието на автора. В първия случай запетаята остава, а във втория се маха.

   Отговор
   • 4. Roni  |  11.11.2015 в 9:26

    Здравей, Павлина!

    Бих искала да те попитам, къде да сложа запетая в това изречение: „Като ми се помолиш за прошка или
    като паднеш в краката на майка ми?“

    Отговор
 • 5. Или  |  18.06.2014 в 11:21

  Ето това е изречението, което, след като вие казвате, че е правилно, ще го оставя, без да ми мигне окото, „насечено“.
  :) това разбира се беше шега :)

  Благодаря за отговора!

  Отговор
 • 6. Или  |  16.06.2014 в 17:52

  И още един въпрос.
  Как да запиша правилно изречението:
  Същият, който, след като яростно е убивал хора, заявява, без да му мигне окото, че е живял…

  Аз бих си спестила две запетаи:
  Същият, който след като яростно е убивал хора, заявява без да му мигне окото, че е живял…

  Според правило 1.г. трябва да има запетайка и от другата страна на „който“, което много дразни; както и две запетайки от двете страни на „заявява“…
  Ако това са правилата, изречението става ужасно…?

  Отговор
  • 7. Павлина  |  18.06.2014 в 7:54

   Да, страшно насечено става, но първият вариант е правилният.

   Отговор
 • 8. Или  |  16.06.2014 в 14:05

  Въпросът ми май не е точно за тук, но не мога да открия по-подходящо място.
  Кое е правилното?

  Добре че тази жена както и моите приятели не се бяха ограничавали само с едното ходене на лекции.
  Добре че тази жена, както и моите приятели, не се беше ограничавала само с едното ходене на лекции.
  Добре, че тази жена…

  Знам, че пред „както“ трябва да има запетая… Но мога ли, ако го употребявам в смисъл на „и също“, да не слагам запетаи, защото държа втората част на изречението да е в мн. число – т.е. подчертано да се отнася и за „приятели“, а не между другото.

  Отговор
  • 9. Павлина  |  18.06.2014 в 7:52

   Аз бих написала така:
   Добре че тази жена, както и моите приятели не се бяха ограничавали само с едното ходене на лекции.

   Отговор
   • 10. Или  |  18.06.2014 в 11:12

    Благодаря! Много просто и логично решение, и затова много ми хареса.
    А аз междувременно докато умувах как ще стане, реших въпроса с малко разместване:
    Добре че моите приятели, както и тази жена, не се бяха ограничавали само с едното ходене на лекции.

    Отговор
 • 11. Vera V. Kiseva  |  11.04.2013 в 11:16

  Имам и още един – тук преди „като“ има ли запетая?
  „Алуминият може да причини вреда, когато са приети големи количества алуминий, като тези, които се съдържат в антиацидите.“

  Отговор
 • 13. Vera V. Kiseva  |  11.04.2013 в 10:54

  Благодаря!

  Отговор
 • 14. Павлина  |  11.04.2013 в 10:48

  Здравейте!
  Тази част е обособена и се нуждае от ограждащи запетаи.

  Отговор
 • 15. Vera V. Kiseva  |  11.04.2013 в 10:21

  Здравейте. Търсейки отговор на един въпрос, попаднах на тази тема от блога. Ще се радвам да ми помогнете. Става въпрос за следното изречение:
  „Някои религиозни групи, като евреи, мюсюлмани и адвентисти от седмия ден, следват норми за хранене, според които се забранява консумацията на продукти от свинско месо.“
  Според мен в подобни случаи не трябва да има запетая преди „като“, но пък ако следвам Вашата логика, изречението може да съществува без вметнатата част, което означава, че правилно е оградена със запетаи. Вие как мислите?

  Отговор
 • 16. piliph  |  25.05.2012 в 20:39

  В неотклонение от 1.г) пред „освен като“ не би следвало да има запетая в следното изречение: „Принципът не е намерил подробна детайлизация освен като отделен постулат.“ – предложен израз.

  Отговор
 • 17. S  |  31.10.2011 в 20:47

  Ясно и изчерпателно! Много ми помогна. Благодаря ти! ;) Keep on Keepin’ on! ;)

  Отговор
 • 18. Маргарита  |  26.09.2011 в 17:05

  Мисля, че имате грешка в това, че казвате, че съюзът „като“ свъзва „подчинени изречения“ с главното. Всъщност, доколкото знам, това според мен е обособено оюобстоятелствено пояснение за начин. Когато пред някой глагол има като, това е отделено обстоятелствено пояснение за начин с запетаи. Ако бъркам поправете ме.

  Отговор
  • 19. Павлина  |  26.09.2011 в 18:18

   Не мисля, че греша. Обособените обстоятелствени пояснения не могат да съдържат лична глаголна форма, най-много деепричастия. Ето примери за обособени обстоятелствени конструкции:
   Отговаряйки на въпроса, тя беше напрегната повече от обикновено.
   Като човек с чиста съвест, Иво заспа веднага щом си легна.

   Отговор
 • 20. Владислав  |  17.02.2011 в 21:42

  Благодаря най-сърдечно за положените усилия по създаването на този блог. Бях решил, че, за да се науча да пиша грамотно, трябва да уча българска филология. Несъмнено ще посещавам сайта често. Благодаря още веднъж!

  Отговор
 • 21. piliph  |  31.12.2010 в 18:09

  А как стои въпросът с „като че ли“. Според eurodict.com/ Габеров въвежда озапетайчени подчинени за сравнение. Струва ми се, че играе и наречие, когато е в главното – тогава би трябвало да е без запетая?
  В същата книжка обаче чета „чувствам седалищните си части като да са от бетон“ – хем няма запетая, хем ми мяза на онези сказуемноопределителни към допълнението? ЧНГ!

  Отговор
  • 22. Павлина  |  03.01.2011 в 23:14

   Когато е употребено като наречие, като че ли не се придружава от запетаи: Художникът като че ли се въздържа да изрази своето мнение. Може да се срещне и като съюз, който въвежда подчинени изречения за сравнение – те се “озапетайчват”: И ме погледна, като че ли съм похитител.

   Изречението за бетона си е подчинено сказуемноопределително. Аз бих поставила запетая пред като да.

   Отговор
 • 23. Павлина  |  30.12.2010 в 10:29

  Статията за пунктуацията при съюзите, които са въпросителни думи, е тук.

  Отговор
 • 24. Manol Manolov  |  16.11.2010 в 19:41

  Благодаря, Павлина!
  Ще следя блога ти по този въпрос, а и не само по него, тъй като твоят блог е много интересен и приятен за четене. :-)

  Отговор
 • 26. Manol Manolov  |  15.11.2010 в 23:13

  Здравей, Павлина!
  И на мен много ми помогна публикацията ти Запетаи при „като”. Систематизирана, добре подредена и удобна за ползване, изобщо – супер!
  Въпросът ми сега към тебе е относно запетаите при думата (частицата) „дали”. В някои случаи срещам затруднения и колебания дали да ги поставям. Например: „Трудно ми е да отговоря на въпроса дали в настоящото изречение трябва да има запетая пред първото дали.” :-)
  Предварително ти благодаря за отговора!

  Отговор
  • 27. Павлина  |  16.11.2010 в 10:45

   Здравей! Даже не можеш да си представиш колко противоречива е пунктуацията при съюзите, които представляват въпросителни думи (как, кога, дали и т.н.). Засега само ще кажа, че в конкретния пример не бих поставила запетая. По-нататък може и повече да поразсъждавам. ;)

   Отговор
 • 28. batpep  |  16.07.2010 в 15:34

  логиката, не интуицията трябва да води.

  оппаа.. добре, нека опитаме пак:

  логиката не, интуицията трябва да води.

  :mrgreen:

  Отговор
  • 29. Павлина  |  20.07.2010 в 12:53

   В идеалния случай логиката и интуицията в пунктуацията съвпадат. Непрекъснато мечтая за него :)

   Отговор
 • 30. бръмбар  |  15.07.2010 в 14:58

  Аз искам да попитам и нещо друго по отношение на „като“. Наскоро станах свидетел в един форум на спор за това слага ли се или не запетая пред „като“, като изречението беше следното: „Направо лошо ми става като чета постовете ви.“ Понеже една госпожа доста дребнаво се беше заяла за въпросното изречение (по повод изпуснатата запетая), та и аз се зачудих… Интуитивно и аз бих пропуснала запетаята… Струва ми се, че ако се остави само главното изречение, смисълът на цялото изречение се губи, защото смислово подчиненото е важно. В противен случай нищо не става ясно. Как е правилно според Вас?

  Отговор
  • 31. Павлина  |  15.07.2010 в 21:52

   В това изречение трябва да се постави запетая, просто то си е съвсем обикновено, стандартно и е от типа на 1 а). При прилагането на пунктуационните правила се държи сметка за синтактичната структура на изреченията и словосъчетанията, както и за конкретния начин, по който са свързани (с кои съюзи точно), а не за важността на това, което се казва в главното или в подчиненото изречение например.

   За интуицията при поставянето на запетаите може би си струва да се напише нещо съвсем отделно – голяма част от хората май се водят точно от нея. ;)

   Отговор
   • 32. бръмбар  |  16.07.2010 в 16:30

    Благодаря!

    Отговор
 • 33. Judy  |  07.06.2010 в 12:47

  Здравей, Павлина! Първо искам да ти кажа, че статията ти за употребата на запетайки около „като“, съм си я разпечатала, за да я ползвам при необходимост. БЛАГОДАРЯ! Сега обаче имам други въпроси. Моля да обясниш за тиренцата между думите. Веднага ти пиша някои от най-проблемните ми съчетания. „съдебно счетоводна“, военно апелативен“, сигнално охранителна“, съдия изпълнител“ и т.н. Помагай с правилата: има ли тире, няма ли, слято ли се пише. Радвам се, че мога да разчитам на помощта ти!

  Отговор
  • 34. Павлина  |  08.06.2010 в 21:43

   Judy, само те моля да не слагаш отпечатаната статия в рамка. :))) Ще взема да се възгордея! Статията за “тиренцата между думите” е тук.

   Отговор
 • 35. Теа  |  15.05.2010 в 11:35

  Попаднах на този блог, докато търсех правилата за запетайка + „като“. Павлина, воино на пунктуацията, знай, че хората, които проявяват интерес към езика, са хиляди, маса, народ. С теб сме!

  Отговор
  • 36. Павлина  |  15.05.2010 в 21:22

   Теа, разгроми ме със своя коментар!
   На бой срещу грешките! ;))))))

   Отговор
 • 37. Димитър Ценев  |  23.04.2010 в 8:19

  Изключително съм заинтригуван от тематиката.
  Впечатлен съм от ентусиазма Ви.

  Отговор
  • 38. Павлина  |  23.04.2010 в 11:33

   Благодаря! :) Не подозирах, че съм вложила ентусиазъм в тази публикация. ;)

   Отговор
 • 39. Павлина  |  12.04.2010 в 21:03

  Цветана, благодаря за включването. :) Аз имам предположение защо на някои места запетаите изглеждат неестествени и човек вътрешно се съпротивява да ги постави, дори и да знае, че това противоречи на правилата. Свързано е с фразовото делене на изречението и съответно с паузите в него. Не съм се занимавала точно с тази страна на езика и може и да не съм права, но в изречението Не реви, защото, като извадя меча, ще стане лошо запетаята между защото и като насича фразата и затова ejjjik пише, че подобни запетаи дразнят окото и объркват четенето, а пък според longanlon това е антиинтуитивно.

  Именно това е отчетено (според мен) в случаите с уточняваща дума пред съюза като и изобщо пред подчинителните съюзи. Съгласна съм, там действително е много трудно да се определи къде минава границата между главното и подчиненото изречение, може би и защото логическото ударение пада върху уточняващата дума.

  П.П. Ето, с последното изречение, без да искам, създадох казус.

  Отговор
  • 40. Цветана  |  13.04.2010 в 7:50

   Грозничко е, да, запетаята умножава символите, които се възприемат. Това ми напомня, че преди няколко години научих за едно изследване, при което със специален софтуер следят погледа на хора, които четат, за да видят къде се спира по-дълго, къде се връща и прочие.

   Отговор
 • 41. ejjjik  |  11.04.2010 в 21:48

  И на мен правилото от подточка е) ми се струва дребнаво. Всъщност преди да прочета поста ти, не бих се и замислила да сложа там запетая. :-) Не смятам, че тя спомага за разбиране на текста, а обратното – толкова много запетаи дразнят окото и объркват четенето.
  Водя се от вътрешно усещане, насърчено от правилото за пропускане на запетаи пред „само“, „не“ и какво още беше, предполагам, че се сещаш :-)

  Отговор
 • 42. Ива  |  09.04.2010 в 9:06

  Статията изобщо не беше скучна, Павлина :)
  Напоследък чета редовно блога ти и се радвам, че най-накрая открих достъпен и увлекателен начин да уча български език. Успех!

  Отговор
 • 44. Longanlon  |  08.04.2010 в 18:32

  ами за мен лично това правило бе единственото непознато – но не смятам и да го спазвам, защото е антиинтуитивно :)

  Отговор
  • 45. Павлина  |  08.04.2010 в 21:38

   Хм, май точно за това правило Цв. Димитрова пише, че не намира здрава опора в българската пунктуация. И още едно уточнение, за да съм коректна. В предговора на последния правописен речник, за разлика от предпоследния, правилото не фигурира. Може би и аз трябва да си помисля за неговата уместност. :)

   Отговор
   • 46. Цветана  |  12.04.2010 в 11:39

    Снощи успях да си погледна статията :-)

    Опора не намирам в синтаксиса за пропускането на запетаята пред „едва като“ и подобни. Как се обяснява изпускането пред „уточняващи думи“?
    Защо пред „само че“ (най-често съчинителен, подобен на „но“) има запетая, а пред „само като“ (най-често подчинителен) няма?
    Вероятно с това, че не могат да решат към кое изречение са (тези ужасни обстоятелствени пояснения) – към главното или към подчиненото.

    Аз например бих сложила запетаята и след едносричния съюз, защото винаги следя синтаксиса (професионална деформация :-)), а двата съюза всъщност въвеждат различни изречения, нищо че са един до друг.

    Отговор
 • 47. longanlon  |  08.04.2010 в 15:20

  1. е) няма човек, който да го спазва :)

  Отговор
  • 48. Павлина  |  08.04.2010 в 17:32

   Разбира се, че има – аз! ;))) Надявам се – и колегите от гилдията на коректорите. А след като е написано черно на бяло и онагледено с примери, сигурно и други хора ще започнат да спазват правилото и да държат сметка за изключението. :)

   Добре дошъл тук!

   Отговор
   • 49. бръмбар  |  15.07.2010 в 14:52

    За съжаление, често попадам на книги и публикации в пресата, в които има фрапиращи грешки. Аз се смятам за средно грамотен човек и не претендирам да знам всички правила, но някои неща просто бият на очи… Понякога се чудя има ли изобщо коректор във въпросното издателство :)

    Отговор
 • 50. batpep  |  08.04.2010 в 12:06

  Иди да редактираш някой текст на chergar!

  Да те питам яз тогаз.

  Отговор
  • 51. Павлина  |  08.04.2010 в 17:30

   Не са ми предложили – не съм редактирала. Ни мож’ мъ уплаши с таквиз текстове. :)))

   Отговор

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Как се пише?

Категории

Блогът е включен в

Блогосфера

Въведете своя имейл адрес в полето долу и натиснете бутона, за да се абонирате за публикациите в блога.

Join 404 other followers

Лиценз

Creative Commons License
Всички публикации в блога са под лиценза Криейтив Комънс: признание–некомерсиално–без производни произведения 2.5 България

Суха статистика

 • 1,027,927 посещения

%d bloggers like this: